„Człowiek, który zmienia biznes" według widzów TVP INFO - nominacja do nagrody„Człowiek, który zmienia biznes” to pierwsza edycja nagrody, która jako jedyna w Polsce w pełni dedykowana jest osobom działającym na rzecz społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) i zrównoważonego rozwoju. Inicjatorem jej powołania jest Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Celem nagrody jest uhonorowanie osób, które swoim osobistym zaangażowaniem przyczyniały się w ostatnim roku do upowszechnienia CSR w Polsce. Nagroda to pierwsza w Polsce próba wyróżnienia i docenienia osób zaangażowanych na rzecz rozwoju społecznej odpowiedzialności biznesu. Dotyczy zarówno przedstawicieli firm, jak i otoczenia biznesu.