Społecznie Odpowiedzialna Firma Kolejowa - konkurs rozstrzygniętyJury z naszym udziałem, podczas międzynarodowych targów Trako, wyłoniło laureatów konkursu - Społecznie Odpowiedzialna Kolejowa firma roku 2017. Nadesłane aplikacje pokazały, że dobre praktyki już wpisały się w strategię działania firm kolejowych. Jury przyznało trzy równorzędne nagrody dla firm: - DB Cargo Polska S.A. – za angażowanie pracowników w działania społeczne oraz wzorowy sposób komunikacji; - Koleje Dolnośląskie S.A. – za wielość, różnorodność i jakość działań dla społeczności lokalnej; - łódzka Kolej Aglomeracyjna Sp. z o.o. – za wyjątkową dostępność oferty przewozowej dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności oraz znakomitą komunikację społeczną.