Synergia BIZNES + NGOProjekt Synergia czyli współpraca pomiędzy dwoma światami, jakie stanowią organizacje pozarządowe i biznes w Polsce. Przełamanie barier i nawiązanie współpracy pomiędzy dwoma sektorami jest jednym z najważniejszych elementów prowadzących do udanej koegzystencji przynoszącej obopólne korzyści.Naszym celem jest umożliwienie tego. Poprzez organizowane warsztaty dajemy możliwość poznania się, znalezienia wspólnej płaszczyzny oraz nawiązania współpracy firmom i organizacjom zainteresowanym nawzajem swoją działalnością. Wierzymy w to, że każdy z nas posiada kompetencje, którymi może podzielić się z innymi, czy to prezes, szeregowy pracownik czy działacz społeczny.

synergia-rozwoju.pl