Projekt MistrzowieProjekt Mistrzowie to cykliczne trójmiejskie działanie charytatywne z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu skierowane do przedsiębiorców oraz społeczności województwa pomorskiego. W II edycji pomagaliśmy wychowankom Gdańskiej Fundacji Innowacji Społecznej na dwóch płaszczyznach.
- Pojawiając się w przestrzeni publicznej oraz w mediach, informowaliśmy wieloma kanałami o potrzebach wychowanków, budując rozgłos dla ważnych społecznie spraw.
- Pozyskując fundusze od sponsorów oraz prowadząc sprzedaż charytatywnego kalendarza, organizowaliśmy pomoc materialną dla mieszkańców Domów Dla Dzieci.

W ramach Projektu Mistrzowie powstał wyjątkowy kalendarz – charytatywna cegiełka przedstawiająca 12 Mistrzów, ze sprzedaży którego dochód przeznaczony został na potrzeby wychowanków Domów dla Dzieci.